Mariora Živković    Mariora Živković rodjena je 29.03.1941. godine u Banatskom Novom Selu u blizini Pančeva. Osnovnu školu završila je u svom rodnom mestu, a gimnaziju u Vršcu. Nakon završene gimnazije upisuje Poljoprivredni fakultet u Beogradu na kojem uspešno diplomira i stiče zvanje agronoma 1964. Godine. Ubrzo nakon završetka studija dobija prvo zaposlenje u PIK Tamiš Pančevo. Do same penzije ostaje u istom kolektivu prolazeći kroz više tedašnjih „OUR“-a  unutar velikog sistema (PIK Tamiš). Od  1995. Godine je u penziji što joj je omogućilo da se više bavi svojim stvaralačkim radom.

    Od rane mladosti primetna je bila sklonost ka umetnosti i stvaralaštvu, a naročito ručnom radu - heklanju. Veštinu stvaranja i heklanja učila je od svojih roditelja i predaka i istu pretakala u svoje radove. Pored heklanja usvojila je i veštine šivenja i štrikanja, a od malena je pokazivala sklonosti ka likovnoj umetnosti koju je takodje negovala u primenjivala u svom radu. Iz tog perioda postoji veliki broj radova koji je okrenut ka tradicionalnom stilu i folkloru i tadašnjoj modi.

    Usavršavanjem tehnike, naročito heklanja, pojavom novih i savremenih materijala kao i praćenjem mode i trendova kako kod nas tako i širom sveta postignut je moderan dizajn uz visok kvalitet izrade.  Svaki artikal predstavlja unikat i nije moguće ponoviti svaki detalj na novom artiklu, što usled navale mašinsko izradjenih predmeta predstavlja srž proizvoda.

    Želja za stvaranjem kao i želja za ličnim afirmisanjem  dovela je do otvaranja internet prodavnice putem koje je moguće pogledati i poručiti unikatne proizvode iz kolekcije Mariore Živković.