Uslovi prodaje za digitalne proizvode koji se mogu preuzeti

 

1.0 Uvod

 Ovi uslovi i odredbe utvrđuju uslove i odredbe između vas, klijenta i www.hekloteka.com, koji regulišu upotrebu naše veb stranice i naših digitalnih zapisa koji se mogu preuzeti, uključujući njihov sadržaj („proizvodi“) . Vaša upotreba naše veb stranice, kao i kupovina, preuzimanje i korišćenje naših proizvoda predstavljaju vaše potpuno prihvatanje ovih uslova i odredbi. Ako se ne slažete sa ovim uslovima i odredbama, ne biste smeli da koristite našu veb stranicu niti da kupujete, preuzimate ili koristite bilo koji od naših proizvoda.

 

2.0 Licenca i upotreba

 Kupovina jednog od naših proizvoda predstavlja našu dodelu neekskluzivne, nepodnosive licence i neprenosive licence za preuzimanje i pristup tom proizvodu u svrhu vaše lične upotrebe i referenci, kao i štampanje ili pretvaranje proizvoda u format slike ili vektora za vašu sopstvenu upotrebu, čuvanje i referencu („svrha“). Slažete se da ni pod kojim okolnostima nećete koristiti ili dopustiti upotrebu bilo kojeg proizvoda osim u gore navedene svrhe. Radi izbegavanja nedoumice, nećete kopirati, preprodavati, davati podlicence, iznajmljivati, deliti ili na drugi način distribuirati bilo koji od naših proizvoda, bilo da je izmenjen ili ne, trećoj strani. Slažete se da nećete koristiti bilo koji od naših proizvoda na način koji bi mogao biti štetan za nas ili narušiti našu reputaciju.

 

3.0 Intelektualna svojina

Proizvodi, bilo da su modifikovani ili ne, kao i sva intelektualna svojina i autorska prava sadržana u njima, jesu i ostaće u svakom trenutku naše jedino i isključivo vlasništvo. Slažete se da ni u kom slučaju, bez obzira da li je proizvod modifikovan ili ne, nećete imati ili pokušati da zatražite vlasništvo nad bilo kojim pravima intelektualne svojine ili autorskim pravima na proizvodu.

 

4.0 Povrat i povraćaj sredstava

 Nakon što ste proizvod kupili, nema prava na otkazivanje ili povrat novca prema Pravilniku o zaštiti potrošača (prodaja na daljinu)  zbog elektronske prirode naših proizvoda. Sva refundiranja će biti po našem isključivom i apsolutnom nahođenju. Slažete se da ni pod kakvim okolnostima nećete pokrenuti povraćaj sredstava preko svog provajdera plaćanja. Slažete se da su sve uplate koje ste izvršili za bilo koji od naših proizvoda konačne i da vam se možda neće vratiti. Zadržavamo pravo da povremeno promenimo bilo koju od naših cena.

 

5.0 Garancije i odgovornost

 Činio sve napore da osiguramo da su naši proizvodi tačni, merodavni i pogodni za upotrebu naših kupaca. Međutim, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za prikladnost proizvoda i ne pružamo nikakva jamstva u vezi sa funkcijom ili upotrebom proizvoda, bilo da su izričita, podrazumevana ili zakonska, uključujući, bez ograničenja, bilo kakva jamstva prodajnosti ili pogodnosti za određenu namenu. Slažete se da ćete nas obeštetiti za sve obaveze, potraživanja, zahteve, izdatke, radnje, troškove, štete ili gubitke nastale kršenjem ovih odredbi i uslova. Pored toga, nećemo biti odgovorni ni vama ni bilo kojoj strani za posledične, indirektne, posebne ili primerne štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na štete zbog gubitka dobiti, poslovanja ili očekivanih koristi koje proizlaze iz delikta, ugovora, nemara ili na bilo koji drugi način, bilo da je predviđeno ili nije , razumno predvidljiv ili obavešten o mogućnosti takve štete.

 

6.0 Opšte

 Ovi uslovi i odredbe čine celokupan sporazum i razumevanje između vas i nas o isporuci digitalnih proizvoda koji se mogu preuzeti i zameniće sve prethodne dogovore bilo da su napravljeni u pismenoj formi, usmeno, podrazumevano ili na neki drugi način. Neuspeh da izvršimo ili sprovedemo bilo koje pravo pod ovim uslovima i odredbama neće se smatrati odricanjem od bilo kog takvog prava ili će delovati tako da zabrani izvršenje ili njegovo sprovođenje u bilo koje vreme nakon toga, kao odricanje od drugog ili predstavlja trajno odricanje. Slažete se da novčana odšteta možda nije dovoljan pravni lek za štetu koja bi nam mogla nastati zbog vašeg kršenja ovih odredbi i uslova, stoga ćemo imati pravo tražiti sudsku zabranu radi izvršavanja ovde sadržanih obaveza. Neizvršljivost bilo koje pojedinačne odredbe u okviru ovih uslova i odredbi neće uticati na bilo koju drugu odredbu ove odredbe. Ovim uslovima i odredbama, vašim prihvatanjem istih i našim odnosom s vama upravljaće se i tumačit će se u skladu sa srpskim zakonom, i mi i neopozivo podležemo isključivoj nadležnosti srpskih sudova u vezi sa bilo kojim zahtevom, sporom ili pitanjem nastalim na osnovu ili u vezi sa ovim odredbama i uslovima ili našim odnosom sa vama.

 

Kontaktirajte nas

 

Molimo vas, ne ustručavajte se da nas kontaktirate u vezi sa bilo kojim pitanjem vezanim za ove Uslove i odredbe Uslova prodaje za digitalne proizvode putem e-pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.