Rebrasti bodovi i bodovi sa prepletom

Pletenje bodovi i mustreNavije se broj petlji deljiv sa 4 i k tome još 3 petlje za završetak. Prvi red: * 3 petlje pravo, 1 petlja obrnuto. * Red se završava sa tri petlje pravo. Drugi red: jedna petlja pravo za početak, zatim * 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo. * To se stalno ponavlja (fotografija 1).

Prvi red: * 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto *. Drugi red kao i svi napnu redovi : raditi petlje onako kako nailaze. Treći red i svi neparni redovi zaključno sa jedanaestim: premestiti rebra ulevo za 1 petlju. Trinaesti red i svi neparni redovi zaključno sa dvadeset i prvim: premestiti rebrasti motiv udesno za 1 petlju. Ponoviti sve od trećeg reda (fotografija 2).

Evo jednog načina izrade ukrštenog boda. Prvi red: * 2 petlje pravo, 2 petlje ukrštene obrnuto. * Drugi red: *. 2 petlje pravo iznad dve petlje koje se pokažu pravo (dve petlje ukrštene na prethodnoj igli), 2 petlje ukrštene obrnuto na dve petlje koje se pojavljuju obrnuto. * Neprestano ponavljati tako (fotografija 3).

Pletenje bodovi i mustre 2Pletenje bodovi i mustre 3Pletenje bodovi i mustre 4

Prvi red i svi neparni redovi (koji predstavljaju lice pletiva) * 5 petlji obrnuto, 3 petlje pravo *. Drugi red i svi ostali parni redovi: sve pravo, a srednju od tri obrnute petlje prebaciti obrnuto ne radeći je (fotografija 4).

 

Pletenje bodovi i mustre 5Namaknuti broj petlji deljiv sa 8, k tome još jednu za popunjavanje motiva. Prvi red: 1 petlja obrnuto. * 7 petlji pravo, 1 petlja obrnuto. * Drugi red i svi parni redovi : raditi petlje kako nailaze. Treći red: 1 petlja pravo * 1 petlja obrnuto, 5 petlji pravo, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo. * Peti red: 2 petlje pravo, * 1 petlja obrnuto, 3 petlje pravo. * red se završava sa 2 petlje pravo. Sedmi red: 3 petlje pravo. * jedna petlja obrnuto, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto. 5 petlji pravo * završiti sa 3 petlje pravo. Deveti red: 4 petlje pravo * 1 petlja obrnuto, 7 petlji pravo. * Završiti sa 4 petlje pravo. Jedanaesti red: kao sedmi red. Trinaesti red: kao peti red. Petnaesti red: kao treći red. Sedamnaesti red: ponoviti od prvog reda (fotografija 5).

Prvi red i svi neparni redovi koji predstavljaju lice rada: raditi pravo prvu petlju, pa pravo drugu i zajedno sa igle skinuti obe petlje. Drugi red i svi parni redovi: raditi obrnuto najpre drugu petlju, prolazeći iglom ispred prve, zatim raditi prvu petlju i zajedno ih skinuti sa. igle (fotografija 6).

Prvi red: * 7 petlji obrnuto, 1 petlja pravo. * Drugi red i svi parni redovi: sve obrnuto. Treći red: * 1 petlja pravo, 5 obrnuto.

Pletenje bodovi i mustre 5Pletenje bodovi i mustre 7Pletenje bodovi i mustre 8

2 pravo. * Peti red: * 2 petlje pravo, 3 obrnuto, 3 pravo, * sedmi red: * 3 petlje pravo, 1 obrnuto, 4 pravo. * Deveti red: ponoviti premeštajući motiv, to jest počevši ovako: * 3 petlje obrnuto. 1 pravo, 4 obrnuto * (fotografija 7).

Prvi red: pravo. Drugi red: obrnuto. Treći red: * 3 petlje pravo, 3 petlje obrnuto. * Četvrti red: raditi petlje kako nailaze. Peti red: isto. Šesti red: obrnuto. Sedmi red: pravo. Osmi red, premestiti motiv. * 3 petlje obrnuto, 3 petlje pravo. * Deveti red: raditi petlje kako nailaze. Deseti red: isto. Jedanaesti red: ponoviti-od prvog- reda- (fotografija 8)